INICI   ESPAÑOL   CATALÀ   ENGLISH 
 REPORTAR SPAM   ACUSAT DE SPAM?   COM CONFIGURAR EL MEU SERVIDOR DE CORREU 

Es coneix com a spam (tambè conegut com a junk-mail o spam-mail) al enviament massiu de correu electrònic no sol·licitat, majorment d' anuncis comercials, normalment de productes dubtosos, mètodes per fer-se ric, pornografia o serveis en la frontera de la legalitat.

Els llistats de emails amb les direccions de correu electrònic de les víctimes potencials del spam es creen freqüentment seleccionant els missatges de Usenet, robant direccions en les llistes de distribucions o comprant-les en les bases de dades dels serveis en línia d.internet o be buscant direccions per la xarxa.

Eliminar per complet el problema de l' spam es avui en dia impossible, però una de les solucions més eficaces per reduir l.arribada de correu no desitjat, es identificant la IP del servidor des de el que ha sigut enviat algun correu i bloquejant-la de manera que no es puguin rebre més missatges spam que provinguin d.aquesta mateixa direcció IP.

Degut a la gran quantitat de servidors que envien spam actualment, es molt útil tenir una gran base de dades anti-spam amb direccions IP de servidors des de els que s.hagi enviat spam (llista negra de IP.s) perquè els servidors de correu .legítims. puguin rebutjar el correu que provingui d.aquestes direccions.

Amb aquesta idea existeix emailbasura.org, amb la idea que tots els afectats per spam-mail contribueixin a ampliar aquesta base de dades de direccions IP, reportant les IP.s des de les que en algun moment han rebut spam i puguin utilitzar la seva base de dades publica i gratuïtat de direccions IP dubtoses introduïdes per ells mateixos i per altres usuaris.

REPORTAR SPAM I ACUSAT DE SPAM? I COM CONFIGURAR EL MEU SERVIDOR DE CORREU